White Fragility, 9.5"x10", Acrylic and pen on paper, Tara DePorte, 2021

White Fragility

$500.00